Модель “Мак-Кінсі”.

Більш складним варіантом портфельної моделі являється багатофакторна матриця “Мак-Кінсі” компанії, яка розробляла її на замовлення компанії “Дженерал – Електрик”, фактор “можливості розширення ринку” тут перетворився в багатофакторне поняття “привабливість ринку (галузі)”. Фактор “відносна доля ринку” виріс до поняття “стратегічне положення фірми”, яке характеризує різні елементи внутрішнього середовища підприємства (дивютаблицю).

Таблиця 5.6.1

Фактори, які визначають привабливість ринку та стратегічне положення бізнесу.

Привабливість ринку та стратегічне положення
Характеристика ринку (галузі)
Фактори конкуренції
Фінансово – економічні фактори
Соціально – психологічні

Організація повинна оцінити своє положення по кожному з факторів, які наведені в таблиці, та визначити їх виходячи з 3-х можливих рівнів: низького, середнього та високого. Самооцінка повинна Модель “Мак-Кінсі”. бути максимально об’єктивною. На її основі фірма визначає місце в одному із квадратів матриці “Мак-Кінсі”.


Інвестувати (рости) Інвестувати (рости) Обмежені інвестиції (укріплення стратегічних позицій)
Інвестувати (рости) Обмежені інвестиції (інвестувати досягнуте положення та захищати його) Збирати врожай (відмовитись від даного бізнесу)
Обмежені інвестиції (використовувати досягнуте положення) Збирати врожай (відмовитись від даного бізнесу) Збирати врожай (відмовитись від даного бізнесу)

добре середнє низьке

Стратегічне положення

Рис. 5.6.1. Портфельна модель “Мак-Кінсі”

Модель “Мак-Кінсі” не пропонує готові варіанти стратегії, а є скоріше добрим способом обдумування основних внутрішніх факторів організації, які роблять вплив на майбутнє. До таких факторів відносяться: стратегія, сума навиків, спільні цінності, структура Модель “Мак-Кінсі”. організації, системи, працівники фірми, стиль.

Стратегія

Сума навиків Спільні цінності

Структура Система Працівники Стиль

Рис. 5.6.2. Взаємозв’язок основних факторів розвитку.

Значення моделі “Мак-Кінсі”:

1) Модель показує важливість для планування не тільки розробки фінансових показників, але і обліку якості роботи та кваліфікації працівників, тобто навиків, а також людських відносин та особистих потреб учасників організації, які виражені в поняттях “спільні цінності” та “культура організації”.

2) Модель визначає послідовність внутрішніх дій організації після прийняття певної стратегії: 2.1. планування двох основних внутрішніх факторів організації, необхідних навиків та культури, які б відповідали обраній стратегії; 2.2. встановлення другорядних від навиків та культури елементів: а) структури Модель “Мак-Кінсі”.: організаційні схеми, лінії субординації, опис робіт; б) системи: потоки робіт в організації, процедура виконання, облік та контроль; в) праціників: організація визначає, які саме працівники та в якій кількості їй необхідні; г) стиль: особистий стиль керівника, характер поведінки учасників організації.

Модель “Мак-Кінсі” важлива тим, що сприймає планування не тільки як процес створення формальних схем та сукупності якісних показників. Процес планування розуміється тут як встановлення зв’язку та згоди між працівниками, погодження їх інтересів, облік всіх сторін діяльності людини на підприємстві. Планування тут – в першу чергу продуктивне узагальнення.
documentazmgiaz.html
documentazmgplh.html
documentazmgwvp.html
documentazmhefx.html
documentazmhlqf.html
Документ Модель “Мак-Кінсі”.