Електрон, текст, дані; Електрон, журн.

В одному електронному ресурсі можуть поєднуватися елек­тронні дані й програми різних видів. Наприклад:

Електрон, граф, дані і прогр.

Відомості про обсяг ресурсу подають у круглих дужках так, як вони представлені в документі. Наприклад:

Електрон, дані і прогр. (28 файлів)

Для ресурсу даних можна навести кількість записів, байтів; для ресурсу програми — кількість операторів, байтів.

Електрон, дані (3 файла: 50 тис. записів) Електрон, прогр. (5 файлів: 21 230 байтів)

Місцем видання вважається юридична адреса офіційного видавця або дистриб'ютора електронних документів. Для документів, створених в Україні або Росії за ліцензійною уго­дою з зарубіжним власником авторських прав, вказують лише місцезнаходження українського або російського видавця. Це стосується і Електрон, текст, дані; Електрон, журн. назви видавництва; такою є назва установи, що здійснює випуск документів на основі авторської умови з їх створювачем або за ліцензійною угодою з зарубіжними влас­никами. У останньому випадку назву зарубіжної фірми не наводять.


Бібліографічний опис документів___________________________ 103

Зона фізичної характеристики містить відомості про елек­тронні ресурси локального доступу, тобто такі, де інформація зафіксована на окремому фізичному носії, який користувач вміЩУє у комп'ютер. Перш за все тут вказують специфічне позначення матеріалу, до якого належить фізичний носій, та кількість фізичних одиниць. Специфічними позначеннями матеріалу найчастіше є такі:

— Електронний мікропроцесорний картридж

— Електронний диск

— Електронний магнітний диск

— Жорсткий магнітний диск

— Гнучкий магнітний диск (дискета)

— Електронний оптичний диск

— Інтерактивний компакт-диск Електрон, текст, дані; Електрон, журн. (СО-1)

— Компакт-диск з постійною пам'яттю (Сй-ЯОМ)

— Компакт-диск одноразового запису (Сй-М/ОЯМ)

— Фото-компакт-диск (РНОТО-СО)

— Інтерактивний відеодиск

— Електронна касета з магнітною стрічкою

— Електронна котушка з магнітною стрічкою

Кількість фізичних одиниць наводять за загальними пра­вилами. Наприклад;


documentaznafun.html
documentaznanev.html
documentaznaupd.html
documentaznbbzl.html
documentaznbjjt.html
Документ Електрон, текст, дані; Електрон, журн.